Digital & Logic ICs

Tìm thấy 84 sản phẩm
Tìm thấy 84 sản phẩm
HEF4053BT SOP16
Mua Ngay
4,000đ
CD4053BE DIP-16
Mua Ngay
4,000đ
CD4030 DIP-14
Mua Ngay
8,000đ
HCF4050 SOP-16
Mua Ngay
3,500đ
CD4050BE DIP-16
Mua Ngay
3,500đ
CD4071BM SOP14
Mua Ngay
4,000đ
CD4538BE DIP-16
Mua Ngay
6,500đ
CD4538BM SOP-16
Mua Ngay
5,000đ
HD74LS32P DIP-14
Mua Ngay
8,000đ
SN74LS08N DIP-14
Mua Ngay
6,000đ
SN74LS04N DIP-14
Mua Ngay
7,000đ
SN74LS00N DIP-14
Mua Ngay
6,000đ
CD4060 SOP-16
Mua Ngay
3,000đ
74HC244D SOP-20
Mua Ngay
5,500đ
74HC244N DIP-20
Mua Ngay
6,500đ
74HC273D SOP-20
Mua Ngay
5,000đ
74LS175 DIP-16
Mua Ngay
10,000đ
74HC175D SOP-16
Mua Ngay
8,000đ
74HC08D SOP-14
Mua Ngay
3,500đ
SN74AVC16T245 TSSOP-48
Mua Ngay
35,000đ