IC giao tiếp

Tìm thấy 12 sản phẩm
Tìm thấy 12 sản phẩm
A82C250 SOP8
Mua Ngay
15,000đ
TDA8024T SOP-28
Mua Ngay
10,000đ
RTL8201CP QFP-48
Mua Ngay
25,000đ
MAX202ESE SOP-16
Mua Ngay
5,000đ
MAX202CPE DIP-16
Mua Ngay
5,000đ
FT232RL SSOP28, Chân dán
Mua Ngay
70,000đ
MCP2551 I/SN SOP-8
Mua Ngay
19,000đ
MAX485 SOP-8
Mua Ngay
3,000đ
 MAX232 SOP-16
Mua Ngay
4,000đ
MAX232 DIP-16
Mua Ngay
5,000đ