IC Nhớ

Tìm thấy 7 sản phẩm
Tìm thấy 7 sản phẩm
95640WP SOP-8
Mua Ngay
12,000đ
93LC86 SOP8, Chân dán
Mua Ngay
10,000đ
AT24C256 SOP8, Chân dán
Mua Ngay
10,000đ
AT24C32 SOP8, Chân dán
Mua Ngay
5,000đ
AT24C02 DIP8
Mua Ngay
3,000đ
AT24C02N SOP8
Mua Ngay
3,000đ