Linear Regulators

Tìm thấy 50 sản phẩm
Tìm thấy 50 sản phẩm
LM78H05K TO-3
Mua Ngay
12,000đ
LM78H09K TO-3
Mua Ngay
12,000đ
LM78H15K TO-3
Mua Ngay
14,000đ
LM78H24K TO-3
Mua Ngay
14,000đ
LM78H12K TO-3
Mua Ngay
12,000đ
LM350K TO-3
Mua Ngay
22,000đ
LM337 TO-220
Mua Ngay
9,000đ
AMS1086CM-3.3V
Mua Ngay
8,000đ
78L12 SOT-89 SMD
Mua Ngay
1,500đ
78L12 TO-92
Mua Ngay
1,000đ
AMS1117-2.5V SOT-223
Mua Ngay
2,500đ
AMS1117-1.5V SOT-223
Mua Ngay
2,500đ
AMS1117-1.8V SOT-223
Mua Ngay
2,500đ
L7909CV TO-220
Mua Ngay
4,000đ
LP2985 3.3V SOT23-5
Mua Ngay
4,000đ
HT7833 SOT-89
Mua Ngay
2,500đ
HT7833A TO-92
Mua Ngay
2,500đ
L7908CV TO-220
Mua Ngay
4,000đ
L7906CV TO-220
Mua Ngay
4,000đ
MIC29302 TO-263
Mua Ngay
12,000đ