Mosfets & FETs

Tìm thấy 68 sản phẩm
Tìm thấy 68 sản phẩm
AO4419  SOP-8
Mua Ngay
4,000đ
IRFB4410Z 100V 97A
Mua Ngay
12,000đ
FQPF8N60C 8A 600V TO-220
Mua Ngay
8,000đ
TPC8108 SOP-8
Mua Ngay
8,000đ
P75NF75 75A 75V TO-220
Mua Ngay
9,000đ
SI2302 A2SHB SMD SOT-23
Mua Ngay
600đ
LR7843 30V 160A SMD TO-252
Mua Ngay
8,000đ
20N60C3 20A 600V TO-220F
Mua Ngay
20,000đ
IRFB4110 180A 100V
Mua Ngay
22,000đ
FDPF20N50 20A 500V
Mua Ngay
18,000đ
FQA24N50 TO-3P
Mua Ngay
38,000đ
BTS432E2 SMD TO-263
Mua Ngay
23,000đ
2SK2370 20A 500V TO-3P
Mua Ngay
25,000đ