Op Amps

Tìm thấy 22 sản phẩm
Tìm thấy 22 sản phẩm
NJM4558L SIP-8 JRC4558
Mua Ngay
6,000đ
LM348N DIP-14
Mua Ngay
9,000đ
LM258 SOP-8
Mua Ngay
4,000đ
LM258P DIP-8
Mua Ngay
4,000đ
TL082C SOP-8
Mua Ngay
4,500đ
TL082CP DIP-8
Mua Ngay
4,500đ
JRC4558D DIP-8
Mua Ngay
2,000đ
TL062C SOP8
Mua Ngay
4,000đ
TL062CP DIP8
Mua Ngay
4,500đ
LM339 SOP14
Mua Ngay
2,500đ
LM324 SOP14
Mua Ngay
3,000đ
TL084C SOP14
Mua Ngay
7,000đ
TL084CN DIP14
Mua Ngay
8,500đ
TL072CP DIP8
Mua Ngay
5,500đ
TL072C SOP8
Mua Ngay
5,000đ
MCP6002-I/SN SOP8
Mua Ngay
5,000đ
OP07C SOP8
Mua Ngay
5,000đ
OP07CP DIP8
Mua Ngay
5,000đ
UA741 - DIP8
Mua Ngay
3,500đ
LM324N-DIP14
Mua Ngay
3,000đ