Schottky Diodes

Tìm thấy 17 sản phẩm
Tìm thấy 17 sản phẩm
MBR4045CT 40A 45V TO-220
Mua Ngay
10,000đ
MBR3060CT 30A 60V TO-220
Mua Ngay
7,000đ
MBR40100CT 40A 100V TO-220
Mua Ngay
12,000đ
MBR20100CT 20A 100V TO-220
Mua Ngay
5,000đ
SS16 SR160 SMA
Mua Ngay
600đ
SS14 1N5819 SMA
Mua Ngay
500đ
SS24 SMA 2A 40V
Mua Ngay
1,000đ
Diode SS34 1N5822 SMB
Mua Ngay
1,500đ
SR240 40V/2A
Mua Ngay
1,500đ
SR5100 100V/5A
Mua Ngay
3,500đ
1N5822 40V/3A
Mua Ngay
2,000đ
SR360  60V/3A
Mua Ngay
2,000đ
Diode SS34 1N5822 SMA
Mua Ngay
1,000đ
1N5817 SMA SS12
Mua Ngay
1,000đ
MBR30100CT 30A 100V TO-220
Mua Ngay
12,000đ
MBR3040PT SB3040PT 30A 40V
Mua Ngay
12,000đ