Standard Rectifiers

Tìm thấy 12 sản phẩm
Tìm thấy 12 sản phẩm
UF5408 3A/1000V DO-27
Mua Ngay
1,200đ
1N5408 3A 1000V
Mua Ngay
1,000đ
2CZ100A Diode 100A 1600V
Mua Ngay
155,000đ
2CZ50A Diode 50A 1600V
Mua Ngay
95,000đ
2CZ20A Diode 20A 1600V
Mua Ngay
18,000đ
2CZ10A Diode 10A 1600V
Mua Ngay
15,000đ
Diode UF4007
Mua Ngay
500đ
Diode 6A10 - 6A/1000V
Mua Ngay
2,000đ
Đi ốt nắn 10A 1000V
Mua Ngay
5,000đ
1N4007 1A 1200V
Mua Ngay
200đ
1N4007 (M7) SMA
Mua Ngay
200đ