Switching Regulators

Tìm thấy 25 sản phẩm
Tìm thấy 25 sản phẩm
TOP234P DIP-7
Mua Ngay
10,000đ
LNK364GN SOP7
Mua Ngay
18,000đ
CR6853T DIP8
Mua Ngay
6,000đ
LNK364PN DIP7
Mua Ngay
15,000đ
VIPER22A DIP-8
Mua Ngay
7,500đ
LM2576T-5V TO-220-5
Mua Ngay
7,000đ
LM2576T-3.3V TO-220-5
Mua Ngay
9,000đ
LM2576S-3.3V TO-263-5
Mua Ngay
9,000đ
UC3843AN DIP8
Mua Ngay
3,500đ
UC3843A SOP8
Mua Ngay
3,500đ
UC3842 SOP8
Mua Ngay
3,000đ
TPS5430 SOP8, Chân dán
Mua Ngay
23,000đ
TOP258PN DIP8
Mua Ngay
15,000đ
MC34063 SOP8, Chân dán
Mua Ngay
3,500đ
LM2596S-ADJ TO-263-5
Mua Ngay
7,000đ
LM2596S-5.0 TO-263-5
Mua Ngay
7,000đ
LM2576HVS-12 TO263-5
Mua Ngay
12,000đ
LM2576T-12 TO220-5
Mua Ngay
8,000đ
LM2576S-12 TO-263-5
Mua Ngay
8,000đ
LM2576HVT-ADJ  TO220-5
Mua Ngay
12,000đ