TVS diodes

Tìm thấy 21 sản phẩm
Tìm thấy 21 sản phẩm
SMBJ24CA TVS 24V
Mua Ngay
1,200đ
1.5KE56CA DO-201AD TVS 56V
Mua Ngay
3,000đ
1.5KE16CA DO-201AD TVS 16V
Mua Ngay
3,000đ
P6KE12CA 12V DO-15
Mua Ngay
2,000đ
P6KE180A 180V DO-15
Mua Ngay
2,000đ
P6KE75A 75V DO-15
Mua Ngay
2,000đ
P6KE36A 36V DO-15
Mua Ngay
2,000đ
P6KE120CA
Mua Ngay
2,000đ
P6KE15A 15V
Mua Ngay
2,000đ
P6KE6.8CA 6.8V
Mua Ngay
2,000đ
P6KE33CA 33V
Mua Ngay
2,000đ
P6KE22CA 22V
Mua Ngay
2,000đ
P6KE10CA 10V
Mua Ngay
2,000đ
P6KE400CA 400V
Mua Ngay
3,000đ
1.5KE250A 250V
Mua Ngay
3,500đ
SMF05C SOT-363 5V  ESD
Mua Ngay
4,000đ
TVS 1.5KE110A
Mua Ngay
3,500đ
1.5KE10A 10V
Mua Ngay
3,000đ
1.5KE300A 300V
Mua Ngay
4,000đ